Pengikut

6 Nov 2013

Wali Allah..


Hadits Ghaidir Khum

Tentang hadits Ghaidir Khum sebuah lembah antara Makkah dan Madinah terjadi perbedaan pemahaman antara kaum syiah dengan mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham) yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti Imam Mazhab yang empat.

Contohnya riwayat berikut

Riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqash, Aku mendengar khutbah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari Jum’at. Ia memegang lengan Ali dan berkhutbah dengan didahului lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, dan memuji-Nya. Kemudin beliau bersabda, “Wahai sekalian manusia, aku adalah wali bagi kalian semua“. Mereka menjawab, “Benar apa yang engkau katakan wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam“. Kemudian beliau mengangkat lengan Ali dan bersabda. “Orang ini adalah waliku, dan dialah yang akan meneruskan perjuangan agamaku. “Aku adalah wali bagi orang-orang yang mengakui (meyakini) Ali sebagai wali, dan aku juga merupakan orang yang akan memerangi orang yang memeranginya“

13 Jun 2013

kajian tindakan

Panduan Asas Penyediaan Kajian Tindakan

1. lsi Kandungan:
Mengandungi senaraian isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. 

2. Penghargaan:
Mengandungi penqhargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau menyiapkan laporan.

3. Tajuk Kajian:
a. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji.
b. Tajuk hendaklah ringkas,mengandungi hala tuju kajian, tindakan dan sasaran kajian.

12 Jun 2013

Said NursiBANGI, 3 Dis 2012 – Para akademik antarabangsa sependapat bahawa pendidikan Islam moden terhutang budi kepada Said Nursi (1878-1960), seorang ulama Turki dan ahli teologi kerana pengaruhnya dalam gerakan kebangkitan Islam di Turki dan seluruh dunia.

Allahyarham Said Nursi, yang menyokong pengajaran sains agama di sekolah sekular dan sains moden di sekolah agama, telah memberi ilham kepada berjuta-juta umat Islam.
Mereka berpandangan bahawa Nursi tidak membedakan antara tugas biasa harian dan Fardu ‘Ain jika ia dilakukan dengan ikhlas. Niat,katanya, adalah segalanya dalam perbuatan dan pertuturan.
Berbincang dalam suatu forum bertajuk Konsep Nursi pada Sainsdi sini hari ini, mereka berpendapat bahawa tidak seperti ulama lain pada masa itu atau pun sekarang, ulama dan pendidik tidak membedakan antara yang Suci dengan Duniawi.

Mereka terdiri dari Profesor Dr Colin Turner dan Puan Mahsid Turner dari Durham University, United Kingdom, Prof Dr Faris Kaya dari Yayasan Sains dan Budaya Turki di Istanbul (Foundation for Science and Culture) dan Prof Madya Dr Ismail Latif Hacinebioglu dari Demeriel University, Turki.

Forum itu dianjurkan oleh Institut Kajian Rantau Asia Barat UKM (IKRAB), Persatuan Kebudayaan Malaysia-Turki (MTCA), Kumpulan Pengajian Penyelidikan Asia Barat (AKRAB) dan Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur UKM.
Nursi, yang juga seorang guru, berkata ummah yang melakukan perbuatan yang mulia seperti solat dan puasa dengan niat hendak menunjuk-nunjuk, akan mengalami keadaan sia-sia sahaja. Bagaimana pun Mu'min yang melakukan tugas biasa seperti membersihkan sampah demi untuk Allah akan menerima ganjaran daripada Allah.

26 Feb 2013

Linguistik 2TAJUK   4
 LINGUISTIK KONTEKSTUAL


4.1       Linguistik Kontekstual

Menurut J. Lyons, 1968 ;

Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik

Menurut Kamus Dewan (edisi keempat), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2005);Linguistik ialah

1. Kajian saintifik tentang bahasa.

2. Berkaitan dengan bahasa.

Pengurusan Persatuan / Kelab


1.  LATAR BELAKANG
1.1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin, diangotai dan digerakkan oleh murid-murid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima permohonan secara bertulis,hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketegoriyangberikut:

23 Feb 2013

LinguistikTAJUK 1 : SEJARAH PERKEMBANGANSINOPSIS

Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden.


22 Feb 2013

Arahan KawadArahan  Kawad Kaki


Kawad Statik


1.   Baris dalam tiga barisan mengikut paras.

2.   Komander  :   Buka barisan gerak...

      Tindakan    :   Baris hadapan 1 langkah kiri kehadapan  dan kanan hentak.

                             Baris belakang 1 langkah kiri kebelakang dan kanan hentak

3.   Komander :    Baris..Ke kanan lurus ... Pandang depan...

      Tindakan   :    Angkat tangan kanan paras bahu

                             Kepala ke kanan

                             Kaki bergerak untuk meluruskan barisan

                             Tangan turun dan kepala pandang depan semula

4.   Komander :    Baris senang diri..

      Tindakan   :    Kaki kanan hentak jarak dari kaki kiri

                             dan tangan ke belakang punggung

5.    Komander :   Baris...baris sedia..

      Tindakan    :   Kaki kanan hentak dan rapat ke kaki kiri

                             Dan tangan berada ke sisi badan

6.    Komander :   Bergerak ke kiri...kiri pusing

       Tindakan   :   Badan pusing ke kiri....kaki kiri hentak

7.    Komander :    Bergerak ke kanan...kanan pusing

       Tindakan   :    Badan pusing ke kanan...kaki kanan hentak

8.    Komander :    Baris akan menghadap ke hadapan ... kiri / kanan pusing

      Tindakan    :    Pusing menghadap ke kedudukan komander

9.    Komander :    Dari kiri...hentak kaki.. /   Baris...henti..

       Tindakan   :    Hentakan dimulai kaki kiri

                              Perkataan henti pada kaki kiri..check satu dua.. kaki kanan berhenti

Kawad Semasa Berjalan dan Perlahan jalan

14 Feb 2013

Ilmu Tauhid..

Apakah tujuan pembagian tauhid jadi tiga

Berikut kutipan dari buku Ustadz Muhammad Idrus Ramli, Madzhab Al-Asy’ari, Benarkah Ahlussunnah Wal-Jama’ah ? (Jawaban Terhadap Aliran Salafi), Penerbit Khalista, Surabaya hal 224 s/d 230)

***** awal kutipan *****
Pembagian Tauhid menjadi tiga, yaitu Tauhid Rububiyyah, Tauhid Ululiyyah dan Tauhid al-Asma’ wa al-Shifat, belum pernah dikatakan oleh seorangpun sebelum masa Ibn Taimiyah.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah berkata kepada seseorang yang masuk Islam, bahwa di sana ada dua macam Tauhid dan kamu tidak akan menjadi Muslim sebelum bertauhid dengan Tauhid Uluhiyyah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut meskipun hanya dengan satu kalimat.

Bahkan tak seorangpun dari kalangan ulama salaf atau para imam yang menjadi panutan yang mengisyaratkan terhadap pembagian tauhid tersebut. Hingga akhirnya datang Ibnu Taimiyah pada abad ketujuh Hijriah yang menetapkan konsep pembagian Tauhid menjadi tiga.

6 Feb 2013

Asas Bola Baling 3..


Sejarah Islam 4..****** awal kutipan *****
KEHEBATAN ULAMA-ULAMA ASWAJA NUSANTARA DI MASA LALU

Ulama ulama kita dahulu memang hebat hebat adanya. Mereka telah menjadi tokoh tokoh dunia dan mengharumkan serta melambungkan nama nusantara ke pentas dunia islam internasional. Nama-nama ulama seperti Syekh Yusuf Al- Makassary(Makassar) dan Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili (Singkel, Aceh), merupakan ulama yang malang melintang menuntut ilmu di Haramain pada abad ke-17. Syekh Abdul Shomad Al-Palimbani (Palembang), Syekh Nafis Al-Banjari (Banjar, Kalsel), Syekh Arsyad Al-Banjari (Banjar, Kalsel) merupakan ulama tasawuf thariqat Samaniyah yang berpengaruh pada abad ke-18.

Kita juga mengenal nama-nama seperti Syekh Nurudin Al-Raniri (Aceh), Syekh Abdul Rahman Al Masry Al Batawi (Jakarta), Syekh Khatib Sambas (Kalimantan), dan lain-lainnya.

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ulama kita malah makin hebat-hebat di Mekkah. Karena mereka tidak sekadar menuntut ilmu, tapi justru menembus pusat ilmu di Mekkah, yaitu sebagai pengajar dan imam di Masjidil Haram. Tercatat ada 2 nama ulama Indonesia yg menjadi Imam di mesjidil haram Mekkah, yaitu Syeikh Nawawi al bantani dan Syeikh Ahmad khatib al Minangkabawi.

Tersebut jualah syeikh Muhammad saad al khalidi mungka tuo yg telah melanglang buana menuntut ilmu sampai ke Mekkah, Madinah dan Yaman disaat bahkan penduduk Indonesia mungkin belumlah mengenal memakai celana apalagi yg berbahan dan bermodel pantalon. Atau mungkin sebagian dari kita juga akan asing mendengar nama KH. Kholil bangkalan, KH. Sholeh darat al Semarangi, Buya maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli Canduang, Buya H. Sirajuddin Abbas, Syekh Tuanku Shaliah Keramat dan Syeikh mahfudz al termasyi. Serta masih puluhan bahkan ratusan nama ulama ulama Indonesia yg hebat di masanya yg tidak mungkin kami sebutkan satu persatu disini..

Seluruh ulama pilih tanding nusantara yg kami sebutkan diatas adalah ulama berakidah asy’ariyah-maturidiyah dan bermadzhab syafi’iyah, madzhab yg lazim dianut oleh penduduk muslim nusantara semenjak dulu kala.

you and i by scorpions..